Reference


Článkové dopravníkové systémy, řízení a usměrňování materiálového toku

Příklady aplikací s využitím modulárních, článkových dopravníkových systémů, včetně doplňkových zařízení pro řízení a usměrňování materiálového toku.

Robotická chapadla

Příklady navrhovaných a vyráběných robotických chapadel pro různé druhy aplikací a rozdílné typy průmyslu.

Veletrhy a výstavy

Naše firma se účastní různých výstav a veletrhů. Na této stránce se můžete podívat nejen na fotografie z jejich konání, ale můžete zde zároveň získat přehled, na kterých veletrzích jsme vystavovali.

Referenční dopisy zákazníků

Zákazníci jsou s našimi výrobky spokojeni. Seznamte se s výběr referenčních dopisů, které jsme od nich obdrželi.